Welcome to
Snowdon Mountain Railway
 • DIWRNODAU AGORED AR GYFER RECRIWTIO - RHEILFFORDD YR WYDDFA 2017

   DIWRNODAU AGORED AR GYFER RECRIWTIO - RHEILFFORDD YR WYDDFA 2017

  09th February 2017

  Dydd Gwener 17 a Dydd Sadwrn 18 Chwefror 10:00-14.00

   

  Hoffech chi weithio yn un o'r atyniadau mwyaf enwog ac unigryw yng Nghymru?  Ymunwch â ni yn 2017 fel rhan o dîm Rheilffordd yr Wyddfa.  Mae amryw o swyddi ar gael yn ein Gorsaf yn Llanberis, y ganolfan ar gopa’r Wyddfa (Hafod Eryri), ac ar ein trenau!

  Mae gennym swyddi llawn-amser a rhan-amser ar gael yn y meysydd canlynol: Goruchwylwyr a Chynorthwywyr Arlwyo a Manwerthu, Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau, Swyddogion Trên, Glanhawyr, a Thanwyr Trên.

  Mae ein diwrnod gwaith yn amrywio drwy bob adran, sy'n golygu gall yr oriau gwaith fod yn hir, a byddwch hefyd yn gweithio dros y penwythnos.

  Os ydych yn teimlo fod gennych y nodweddion, sgiliau a phrofiad addas (darperir hyfforddiant llawn) galwch heibio i un o'n Diwrnodau Agored ar gyfer Recriwtio, yng Nghaffi'r Orsaf yma yn Llanberis. Edrychwn ymlaen at eich gweld!

  Nid oes angen i weithwyr blaenorol sy'n dymuno dychwelyd yma i weithio fod yn bresennol.

  Rheilffordd yr Wyddfa, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd LL55 4TY

  Back to Recent News